ΔΙΑΔΡΟΜΗ:ΣΕΙΡΑ Ε-2004 ΩΚΕΑΝΙΣ

ΣΕΙΡΑ Ε-2004 ΩΚΕΑΝΙΣ


Σύστημα «υψηλών προδιαγραφών»

H σειρά Ε-2004 ΩΚΕΑΝΙΣ έχει χαρακτηριστεί ως η θερμομονωτική σειρά υψηλών προδιαγραφών και έχει χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή μεγάλων έργων στην Ελλάδα, όπως τα Ολυμπιακά Έργα του 2004 αλλά και το εξωτερικό.

Λόγω των υψηλών θερμομονωτικών ιδιοτήτων που διαθέτει είναι ιδανική για περιοχές με δύσκολες καιρικές συνθήκες.

Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του συστήματος είναι η δυνατότητα κατασκευής ανοιγόμενου κουφώματος με την χρήση του προφίλ «κρυφού» φύλλου. Το χαρακτηριστικό αυτό είναι σημαντικό διότι σε σύνθετες κατασκευές σταθερών και ανοιγομένων δεν υπάρχει καμία διαφοροποίηση στο αισθητικό αποτέλεσμα της εξωτερικής τους πλευράς.

Φέρει όλα τα πιστοποιητικά απόδοσης και άριστης λειτουργίας, των κοινοποιημένων εργαστηρίων της Ελλάδας αλλά και της Ευρώπης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΕ PDF ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ Ε-2004 ΩΚΕΑΝΙΣ:

ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ Ε-2004 ΩΚΕΑΝΙΣ:

Φωτογραφιες

Created by

Α.Μ.Ε.Α

  
Επιλέξτε μέγεθος γραμματοσειράς: