ΔΙΑΔΡΟΜΗ:Brilland

Brilland


Brilland Window System

70-mm system with 6-chamber geometry
Pane thickness: the deep glazing rebate allows a glazing thickness of between 24 and 50 mm for sash and outer frame
Best thermal insulation of up to Uw = 0.8 W/m2K, depending on the type of glazing, significantly reduces heating costs
Wall thickness in highest quality group: RAL Class A (DIN EN 12608, Class A)
High-quality gaskets in grey or black – the three-layer centre seal system reliably keeps cold, draughts and damp at bay
Galvanised metal reinforcement in accordance with VEKA reinforcement guidelines guarantee stability and long-lasting functionality
Elegant, slightly rounded edges
Visible surface: 118 mm
Hardware in accordance with DIN 18357: Compatible with system-tested, quality assured hardware
Accessories: Mounting profiles, extensions, window sill connections, wall connections, couplings, additional reinforcements

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΕ PDF ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ Brilland:

ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ Brilland:

Φωτογραφιες

Created by

Α.Μ.Ε.Α

  
Επιλέξτε μέγεθος γραμματοσειράς: