ΔΙΑΔΡΟΜΗ:Kelvin

Kelvin


Κέλβιν (μονάδα μέτρησης)
Από Γρηγοριάδη Ισαάκ
Ο Βαθμός Κέλβιν (° Κ) είναι μονάδα μέτρησης της θερμοκρασίας στο Διεθνές Σύστημα Μονάδων (SI). Η αναφορά σε θερμοκρασίες στην κλίμακα Kelvin γίνεται όταν μια ένδειξη θερμοκρασίας συνοδεύεται με το σύμβολο "Κ", π.χ. Θερμοκρασία 77 Κ. Ο Βαθμός Κέλβιν φέρεται κατά την ομώνυμη κλίμακα όπου το απόλυτο μηδέν (-273° C βαθμοί Κελσίου) αντιστοιχεί στο 0° Κ. Η θερμοκρασία 0 Κ είναι η χαμηλότερη δυνατή θερμοκρασία και λέγεται απόλυτο μηδέν. Η κλίμακα επινοήθηκε από τον Ουίλιαμ Τόμσον (William Thomson), 1ο Βαρόνο του Kelvin.
Η Κλίμακα Κέλβιν δεν έχει αρνητικές τιμές.
Ο Βαθμός Κέλβιν είναι η βασική μονάδα μέτρησης θερμοκρασιών σε προβλήματα που έχουν σχέση με τη Θερμοδυναμική, τη Ρευστομηχανική κ.α.
Ένας βαθμός κλίμακας Κέλβιν ισοδυναμεί με ένα βαθμό Κελσίου.
Η κλίμακα Kelvin μετράει την λεγόμενη απόλυτη θερμοκρασία. Η διαφορά της με την κλίμακα Κελσίου έγκειται στους 273,34 βαθμούς. Δηλαδή: Τk = Tc + 273,34.

PDF ΜΟΡΦΗ ΓΙΑ Kelvin:

ΕΙΚΟΝΕΣ ΓΙΑ Kelvin:

Φωτογραφιες

Created by

Α.Μ.Ε.Α

  
Επιλέξτε μέγεθος γραμματοσειράς: