ΔΙΑΔΡΟΜΗ:Pascal

Pascal


Πασκάλ (μονάδα μέτρησης)
Από Γρηγοριάδη Ισαάκ
Το Πασκάλ (Pascal, συντομoγραφία Pa) είναι η μονάδα μέτρησης της πίεσης στο SI. Ονομάστηκε έτσι προς τιμήν του Γάλλου φιλοσόφου, φυσικού και μαθηματικού Μπλεζ Πασκάλ. Ορίζεται ως ίση με την πίεση που προκαλεί δύναμη 1 Ν σε επιφάνεια ενός m². Είναι αρκετά μικρή μονάδα, και γι' αυτό το λόγο στην πράξη χρησιμοποιούνται τα πολλαπλάσιά της, όπως τα kPa (1000 Pa) και τα hPa (100 Pa). Η ατμοσφαιρική πίεση είναι ίση, στην επιφάνεια της θάλασσας και σε θερμοκρασία 25oC, με 101325 Pa.
[Επεξεργασία]Αντιστοιχία με άλλες μονάδες

1 bar 100 000 Pa
1 millibar 100 Pa
1 atm 101 325 Pa
1 mmHg (or Torr) 133.322 Pa
1 inHg 3386.833 Pa
1 psia 6894.76 Pa
1 cmH2O 98.0638 Pa

PDF ΜΟΡΦΗ ΓΙΑ Pascal:

ΕΙΚΟΝΕΣ ΓΙΑ Pascal:

Φωτογραφιες

Created by

Α.Μ.Ε.Α

  
Επιλέξτε μέγεθος γραμματοσειράς: