ΔΙΑΔΡΟΜΗ:Bar

Bar


Το Μπαρ είναι μονάδα μέτρησης πίεσης που ισοδυναμεί με 105 Πασκάλ. Αντιστοιχεί περίπου στην ατμοσφαιρική πίεση στην επιφάνεια της θάλασσας. Ως μονάδα μέτρησης της ατμοσφαιρικής πίεσης λαμβανόταν το χιλιοστόμετρο υδραργυρικής στήλης (mmHg) ή η ίντσα. Σήμερα όμως χρησιμοποιείται το χιλιοστόβαρο ή μίλιμπαρ (mb).
Μεταξύ χιλιοστομέτρων υδραργυρικής στήλης και χιλιοστοβάρων είναι η απλή σχέση:
1000 mb = 750 mmHg
Βάρον (bar) καλείται η πίεση που εξασκεί κατακόρυφη στήλη υδραργύρου ύψους 760 χιλιοστών (mm) ή 29,53΄΄ (ίντσες) σε γεωγραφικό πλάτος 45° και υπό θερμοκρασία ίση προς τη θερμοκρασία πήξης του ύδατος. Το «βάρον» προέρχεται εκ του μετρικού συστήματος GCS. Στο σύστημα αυτό, ως γνωστό μονάδα δύναμης είναι η δύνη. 1000 δύνες ισούνται προς 1 βάρον. Η μέση ατμοσφαιρικ

PDF ΜΟΡΦΗ ΓΙΑ Bar:

ΕΙΚΟΝΕΣ ΓΙΑ Bar:

Φωτογραφιες

Created by

Α.Μ.Ε.Α

  
Επιλέξτε μέγεθος γραμματοσειράς: