ΔΙΑΔΡΟΜΗ:Παρασάγγα

Παρασάγγα


Παρασάγγης
Από Γρηγοριάδη Ισαάκ
Αυτό το άρθρο είναι ορφανό καθώς λίγα ή και καθόλου άρθρα συνδέουν σε αυτό.
Παρακαλούμε βοηθήστε βάζοντας συνδέσμους προς αυτό σε άρθρα για σχετικά θέματα. (Φεβρουαρίου 2010)
Η λέξη παρασάγγης φέρεται περισσότερο ως περσική λέξη (φαρσάγγ) που εξελληνίστηκε από τους αρχαίους Έλληνες συγγραφείς.
Ο Παρασάγγης ήταν αρχαίο μέτρο μήκους που κατά τις περισσότερο συγκλίνουσες απόψεις προς τις αρχαίες μαρτυρίες, ισοδυναμούσε με μήκος 30 σταδίων, δηλαδή περίπου 5.250 σημερινών μέτρων, όσα δηλαδή διατρέχει ένας πεζός βαδίζοντας κανονικά σε διάστημα περίπου μιάς ώρας.
Φαίνεται όμως πως το μήκος του παρασάγγου δεν ήταν σταθερό, αφού αντιπροσώπευε άλλες αποστάσεις κατά διαφόρους περιόδους. Σ΄ αυτό οφείλονται και οι πληροφορίες μεταγενέστερων Ελλήνων συγγραφέων όπου αυτό ισοδυναμούσε άλλοτε προς 60, άλλοτε προς 40, άλλοτε προς 30 και άλλοτε προς 21 στάδια. Συνηθέστερα δια του παρασάγγου υπολογίζονταν κυρίως το μήκος των βασιλικών οδών.
Η σύγχρονη έκφραση: "απέχει παρασάγγας", αποδίδεται επίσης για μεγάλες αποστάσεις ή μεγάλες διαφορές, δηλαδή ως: απέχει πολύ.

PDF ΜΟΡΦΗ ΓΙΑ Παρασάγγα:

ΕΙΚΟΝΕΣ ΓΙΑ Παρασάγγα:

Φωτογραφιες

Created by

Α.Μ.Ε.Α

  
Επιλέξτε μέγεθος γραμματοσειράς: