ΔΙΑΔΡΟΜΗ:Εϊκρ

Εϊκρ


Έικρ
Από Γρηγοριάδη Ισαάκ
Το έικρ (acre) είναι μονάδα εμβαδού στα αγγλοσαξονικά συστήματα μονάδων, όπως είναι το Αυτοκρατορικό Σύστημα Μονάδων και το σύστημα των ΗΠΑ. Τα ευρύτερα χρησιμοποιούμενα έικρ είναι το διεθνές και το αμερικανικό (survey acre). Το έικρ δεν πρέπει να συγχέεται με τις μονάδες-δεκαδικά πολλαπλάσια του Διεθνούς Συστήματος αρ (ή άριο) και εκτάριο.
Ένα έικρ είναι ίσο με 4047 τετραγωνικά μέτρα, 4840 τετραγωνικές γιάρδες ή 43.560 τετραγωνικά πόδια. Αρχικώς, ένα έικρ ήταν μια έκταση γης με μήκος 1 φέρλον και πλάτος 1 τσέιν. Αλλά το έικρ σήμερα είναι μονάδα εμβαδού χωρίς κάποιο ιδιαίτερο πλάτος, μήκος ή σχήμα.
Το έικρ χρησιμοποιείται συχνά για να δηλώσει εκτάσεις γης στις αγγλοσαξονικές χώρες, όπως το στρέμμα στην Ελλάδα και άλλες χώρες. 1 έικρ ισούται με 4,047 (περίπου τέσσερα) στρέμματα.
Ένα γήπεδο αμερικανικού ποδοσφαίρου, μαζί με τις τελικές ζώνες, έχει έκταση περίπου 1,32 έικρ.
Πίνακας περιεχομένων [Απόκρυψη]
1 Διεθνές έικρ
2 Αμερικανικό (survey) έικρ
3 Ισοδυναμία με άλλες μονάδες επιφάνειας
4 Ετυμολογία και ιστορία
5 Άλλα έικρ
6 Εξωτερικοί σύνδεσμοι
[Επεξεργασία]Διεθνές έικρ

Το 1958 οι ΗΠΑ και χώρες της Βρετανικής Κοινοπολιτείας όρισαν το μήκος της (διεθνούς) γιάρδας σε 0,9144 μέτρο και ως συνέπεια αυτού το διεθνές έικρ (δια της σχέσεως με την τετρ.γιάρδα) είναι ίσο με ακριβώς 4046,8564224 τετραγωνικά μέτρα.
[Επεξεργασία]Αμερικανικό (survey) έικρ

Το αμερικανικό έικρ είναι περίπου ίσο με 4046,873 τετραγωνικά μέτρα. Η ακριβής του τιμή βασίζεται στη σχέση 1 μέτρο = 39,37 ίντσες ακριβώς. Είναι το στάνταρ έικρ μόνο στις ΗΠΑ, αλλά η σχετική διαφορά από το διεθνές έικρ είναι μόλις 4 μέρη στο εκατομμύριο ή 0,0004 %.
[Επεξεργασία]Ισοδυναμία με άλλες μονάδες επιφάνειας

1 διεθνές έικρ είναι ίσο με:
4046,8564224 τετραγωνικά μέτρα
4,0468564224 στρέμματα
0,40468564224 εκτάριο
1 αμερικανικό έικρ είναι ίσο με:
4046,87261 τετραγωνικά μέτρα
4,04687261 στρέμματα
0,404687261 εκτάριο
1 έικρ (οποιουδήποτε είδους) είναι πάντα ακριβώς ίσο με τα ακόλουθα (που όμως ορίζονται διαφορετικά):
66 πόδια ? 660 πόδια (= 43.560 τετραγωνικά πόδια)
4840 τετραγωνικές γιάρδες
160 περτς
10 τετραγων. τσέιν
4 ρουντ (rood)
1 τσέιν επί 1 φέρλον (22 επί 220 γιάρδες)
0,0015625 τετραγωνικό μίλι (1 τετραγωνικό μίλι είναι ίσο με 640 έικρ)

Εξάλλου, στην Ινδία χρησιμοποιείται ένα δεκαδικό υποπολλαπλάσιο του έικρ, το σεντ (cent): 1 σεντ = 0,01 έικρ.
[Επεξεργασία]Ετυμολογία και ιστορία

Η λέξη «έικρ» προέρχεται από την αρχαία αγγλική ?cer, που αρχικώς σήμαινε «ανοιχτό πεδίο» ή χωράφι και έχει την ίδια ρίζα με το γερμανικό Acker, το λατινικό ager και το ελληνικό αγρός.
Το έικρ επιλέχθηκε ως η προσεγγιστική έκταση του αγρού που μπορεί να οργώσει ένας άνδρας με ένα βόδι σε μία ημέρα. Αυτό εξηγεί τον ένα ορισμό (ως το μήκος 1 φέρλον επί πλάτος 1 τσέιν): μία μακρόστενη λωρίδα γης οργώνεται αποτελεσματικότερα από ένα τετράγωνο αγροτεμάχιο, καθώς δεν χρειάζονται τόσα πολλά γυρίσματα του αρότρου.
Επίσημες τιμές για το έικρ ορίσθηκαν στην Αγγλία με βασιλικά διατάγματα των:
Εδουάρδου Α΄,
Εδουάρδου Γ΄,
Ερρίκου Η΄,
Γεωργίου Δ΄ και
Βικτωρίας – η Βρετανική «Πράξη Μέτρων και Σταθμών» του 1878 όρισε το έικρ ως το ίσο 4840 τετραγωνικών γιαρδών.
Ιστορικά, η έκταση των αγροτεμαχίων και γαιοκτημάτων στο Ηνωμένο Βασίλειο εκφραζόταν συνήθως σε έικρ, ακόμα και αν ο αριθμός των έικρ ήταν τόσο μεγάλος, ώστε θα ήταν ευκολότερο να εκφραζόταν σε τετραγωνικά μίλια. Για παράδειγμα, κάποιος μεγάλος γαιοκτήμονας μπορεί να κατείχε 32.000 έικρ γης, δηλ. 50 τετρ.μίλια: αναφερόταν το πρώτο, και όχι το δεύτερο.
[Επεξεργασία]Άλλα έικρ

Το «Σύνηθες έικρ» (customary acre), το ανεπίσημα χρησιμοποιούμενο επί αιώνες σε διάφορες μικροπαραλλαγές.
Το σκοτσέζικο έικρ (Scottish acre), μία από τις απαρχαιωμένες σκοτσέζικες μονάδες μετρήσεως.
[Επεξεργασία]Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Οι μονάδες των Κανονισμών για τη Μέτρηση του 1995 (Ηνωμένο Βασίλειο)
«Πόσο είναι μέσα σε ένα έικρ;»

PDF ΜΟΡΦΗ ΓΙΑ Εϊκρ:

ΕΙΚΟΝΕΣ ΓΙΑ Εϊκρ:

Φωτογραφιες

Created by

Α.Μ.Ε.Α

  
Επιλέξτε μέγεθος γραμματοσειράς: